Tranum Gymnastikforening

Idræt og motion med kammeratskab i fokus

DBU Jyllands Sølvemblem

Nålen er indstiftet den 1.1.1966

Målgruppe

Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.

Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub – enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 16. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

JBU’s bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer – udenfor unionen – med sølvnålen.

JBU bestyrelsesmedlemmer: 5 års bestyrelsesarbejde.
Regionsbestyrelsesmedlemmer: 10 års regionsbestyrelsesarbejde.
Udvalgsmedlemmer centralt eller regionalt: 15 års udvalgsarbejde.
Evt. klubarbejde suppleres i åremålsoptællingen.

Følgende TGF-medlemmer er tildelt denne hædersbevisning:

 

Navn Årstal
Lars Mose Nielsen 1972
Kaj Sørensen 1987
John Christiansen 1987
Egon Thomsen 1987
Torben Lund 1991
Eigil Sørensen 1991
Elon Christensen 2004

 
Baunehøjvej 7, Tranum, 9460 Brovst - (c) Tranum GF 2024

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk